VİZYON & MİSYON

VİZYON
Sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve istikrar temelinde ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmak.

MiSYON
Değerlerimizi ve farklılıklarımızı odak noktamıza alarak,

  • Bizimle yürüyen, temas eden her insanın, her çalışanımızın hayatlarında ilerletici bir güç olmak,
  • Sürdürülebilirlik stratejilerimizle doğaya hep saygılı olmak,
  • Yenilik ve gelişime açık şekilde her an değişen yeni koşullara uyumlu olmak,
  • Güven ve istikrarla hem çalışanımıza hem toplumumuza değer üretmek,
  • Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak; tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak.