BASIN BÜLTENLERİ

İttifak Holding, “Liderlik ve Gelişim Akademisi” Kurdu 07.09.2017

İttifak Holding, eğitim ve gelişim faaliyetlerini yürütmek üzere  “İttifak Liderlik ve Kişisel Gelişim Akademi”sini kurdu.  

Şirket, hedeflediği iş sonuçlarına ulaşmak amacıyla tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine odaklandı. “İdeal İttifak” adıyla başlatılan değişim yönetimi projesinin ilk adımlarından biri olan Akademi, çalışanların kişisel ve liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla eğitim programlarına başladı.

İttifak çalışanlarının kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerini destekleyecek ve geleceğe hazırlayacak Akademi hakkında bilgi veren İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, “İttifak grubunun ve ülkemizin gelecekteki yönetici ve lider adaylarını yetiştirmek amacı ile İttifak Liderlik ve Gelişim Akademisi’ni kurduk. İttifak Akademi ile mevcut yöneticilerimizin ve yöneticilik potansiyeli olan çalışanlarımızın kariyer gelişimini takip ederek, grubumuzun strateji ve planları doğrultusunda yönetici geliştirme programları yürüteceğiz. Bu doğrultuda, şirket stratejilerimizin hedeflere indirgenip organizasyonun geneline yayılarak yüksek performans kültürünün oluşması için liderlik eğitimlerimize başladık. Üst düzey yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi, aldıkları eğitimlerle orta kademe yöneticilere mentörlük ve koçluk yapmalarını hedefliyoruz. Bu süreçte iç koçların sayısını artırarak tüm kademelerdeki çalışanlarımıza ulaşacağız” dedi. 

İdeal İttifak’a ulaşacağız

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldıktan sonra “İdeal İttifak” mottosu ile bir değişim, dönüşüm ve gelişim yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Sözbir, “İdeal İttifak yolcuğumuzda ilk 90 günü tamamladık. İttifak Akademi bu yolculuğumuzdaki en önemli projelerimizden biri. İdeal İttifak’a ulaşmayı öylesine değil, tutku seviyesinde istiyoruz. O noktaya ulaşmak için lazım gelen bilgiye ulaşacak bütün kanalları açıp yeteneklerimizi geliştirmeye kararlıyız. Bunu sağlayacak motivasyon ve gücü fazlasıyla hissediyoruz. Bireyler olarak biz bunları yaparken kurumlarımızı da İdeal İttifak’a yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. Geleceğimizi en iyi şekilde tasarlamak ve etkin bir biçimde uygulamak için bütün kaynaklarımızı da seferber etmek istiyoruz. Bunları yaptığımızda İdeal İttifak’a sürdürülebilir bir şekilde ulaşacağımızdan da eminiz. 

Dönüşüm sürecimizde İttifak’ımıza çok şeyler katacağına inandığımız “Öğrenen Organizasyon” tekniği bize rehberlik edecek. Amacımız; birbirini daha iyi dinleyen, birbirine daha nitelikli sorular sorabilen, duygusal zekâsının ve düşünsel modellerin ilişkiler üzerindeki etkilerinin farkına varmış, kendini sürekli geliştirmeye istekli, bireysel farklılıkların ekip için bir zenginlik olduğunu kabul eden ve ortak bir amaçta kenetlenmiş bireyler haline gelebilmektir” dedi.

İttifak Holding’in bugün itibari ile beş ana sektör ve bu sektörleri destekleyen birçok yan sektörde faaliyet gösterdiğini ve her sektörün de kendi dinamikleri içerisinde farklı ihtiyaçları olduğunu söyleyen Sözbir, şirketlerinin kurumsal hedefleri ve çalışanlarının bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim programları oluşturduklarını, bu   sayede farklı alanlarda faaliyet gösteren grubumuzda, hep birlikte daha iyi bir takım olabilmek için nasıl uyumlu ve paylaşarak çalışılması gerektiği üzerinde duracağız diye konuştu. 

Kendi içimizden değerler yetiştireceğiz

İşin gelişmesi için çalışanın gelişmesinin gerektiğini ifade eden Sözbir, “Çalışanlarımızın gelişimi, İttifak’ın gelişiminin ön koşulu ve İttifak gelişirse Anadolu gelişir, memleket gelişir düşüncesi ile hareket ediyoruz. Ülkemizdeki her profesyonelin çalışmak istediği ve çalışmaktan onur duyduğu bir kurum olma pozisyonumuzu geliştirmek ve pekiştirmek adına adımlar atıyoruz. Bugüne kadar Konya ve Anadolu’da parmakla gösterilen bir şirket olduk. Bunu sürdürmek ve gelecekte daha iyi bir konuma gelmek için kendi içimizden değerler yetiştireceğiz. Bu amaçla tüm çalışanlarımızı eğitecek ve İttifak’ı geleceğe taşıyacak kadroyu güçlendireceğiz. Bunun, değerleri olan insan yetiştirme misyonumuzun gereği olduğunu da vurgulamak isterim. Nitekim İttifak, her zaman kendine has köklü kültürü ile geçmişin değerlerini geleceğe taşıyabilmiş kurumlardan biridir. Bugün çeşitli sektörlerde İttifak’ta yetişmiş ve İttifak’ın kazandırdığı değerlerle yoluna devam eden başarılı arkadaşlarımızı görmek gerçekten memnuniyet verici. İttifak Liderlik ve Gelişim Akademi’si ile bir adım önde olmak, İttifak’ın ve ülkemizin geleceğinde yer almak isteyen çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları her konuda gelişim sağlayacağız. Söylediğim gibi; bunun için tüm kaynaklarımızı seferber etmeye kararlıyız. Önümüzdeki süreçte üniversitelerle de ortak projeler yürüterek; pazarlamadan finansa, satıştan müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda seçkin programlarla kadrolarımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda hazırlıkları devam eden Perakende Akademisi’ni de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz” dedi.